Direct contact? Bel 073 - 44 00 300 of mail naar info@wdl.nl

31

woensdag

januari 2024

De cashflow tabel om te toetsen op haalbaarheid

Geschreven door Bart van der Wielen

Deze keer even een meer vaktechnische blog beste lezers! In het vak zakelijk financieren praten we altijd over cashflow analyse. Dat doen we dan om op een efficiënte wijze vast te kunnen stellen of de (potentiële) geldnemer zijn renteverplichtingen en aflossing in de toekomst kan betalen. In deze blog neem ik je mee in hoe wij deze analyse uitvoeren met een cashflow tabel.

Wanneer we uitgaan van een MKB-bedrijf in een BV dan is de mogelijke opzet van een cashflow tabel als volgt:

cashflow tabel

Toelichting op de tabel

  • Kasstromen: In een cashflow tabel is het gemakkelijk om positieve kasinstroom ook als een positief getal weer te geven, en kasuitstroom als een negatief getal. Dat voorkomt denkfouten.
  • Periodieke ontwikkelingen: Door te kijken naar de afgelopen twee jaar, het lopende jaar en twee jaar vooruit, krijg je als lezer van die tabel meteen een beeld van de ontwikkelingen door de jaren/periodes heen.
  • EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Dus de winst vóór rente, belasting en afschrijvingen. Feitelijk de winst van een onderneming voordat een financier, accountant of belastingdienst zich erin gaat mengen. Ofwel; de operationele motor van het bedrijf! Datgene wat de ondernemer zelf in de hand heeft. Voor ons is de EBITDA het einde van een rentabiliteitsanalyse en het begin van de cashflow analyse.
  • Mutatie Netto Werkkapitaal zijn de mutaties van voorraad, debiteuren en crediteuren bij elkaar opgeteld. Stel de voorraad staat op 31-12-2022 op 400 en het jaar daarna op 500, dan is de mutatie voorraad -/- 100. Historisch is dit puur rekenkundig, maar in de begrotingen zie je dit regelmatig op nihil staan, terwijl de omzet groeit. Dat is vaak niet realistisch.
  • Mutatie Overig Vl. A+P. staat voor mutaties overige vlottende activa en passiva, zoals bijvoorbeeld belastingschulden of vorderingen, rekening-courant directie en rekening-courant deelnemingen.
  • Investeringen of Capex: Ondernemingen doen altijd wel investeringen. Dan heb ik het niet over de spronginvesteringen, maar vooral over de reguliere vervangingsinvesteringen die een onderneming moet doen om operationeel te blijven. Denk aan bijvoorbeeld auto’s, machines en inventaris. In begrotingen géén investeringen meetellen is ook iets wat we vaak zien, maar wat natuurlijk in de praktijk niet de werkelijkheid is.

Analyse op cashflow tabel

In dit het voorbeeld van het MKB-bedrijf in de tabel heeft de onderneming in het lopende jaar een tegenvaller in de rentabiliteit. Geen grote tegenvaller, maar toch een lichte daling van de EBITDA. De verwachtingen voor lopend jaar zijn weer terug op het oude groeipad en verklaarbaar. Door flinke omzetstijgingen is het netto werkkapitaal in het bedrijf fors gegroeid. De mutatie van de crediteuren financiert de groei van de voorraad en de groei van de debiteuren niet volledig. De onderneming kent relatief lage rentelasten, maar een hoge aflossingsdruk.

Door een herfinanciering wordt de rente fors hoger, maar de aflossing fors lager, waardoor de onderneming rust kan creëren zonder liquiditeitsdruk. Met andere woorden; de geldnemer kan zijn rente en aflossing naar verwachting in de toekomst betalen.