Direct contact? Bel 073 - 44 00 300 of mail naar info@wdl.nl

23

maandag

augustus 2021

Gratis geld

Geschreven door Bart van der Wielen

Gratis geld! Bij het UWV en de Belastingdienst….te mooi om waar te zijn? 

Eerlijk is eerlijk: bedrijfsleningen tegen 0% rente; logisch dat veel ondernemingen daar gebruik van maken! Dat was overigens ook precies de bedoeling. Hierdoor vlakt de vloedgolf aan negatieve gevolgen van de pandemie af, waarna de overheid in rustiger vaarwater de schade kan opmaken. En wat nu? Onze voorspelling is dat “gratis geld” te mooi is om waar te zijn en dat veel MKB bedrijven alsnog niet zullen overleven door cashflow-problemen.

Even een stapje terug

wij hebben vanaf maart 2020 gezien dat ondernemingen de volgende motieven hebben om dit “gratis geld” aan te trekken:

  1. Opvangen bedrijfsverliezen als rechtstreeks gevolg van de Covid-19 problematiek (met name in de zwaar getroffen horeca- en evenementenbranche).
  2. Opvangen bedrijfsverliezen die al buiten Corona om bestonden als gevolg van reguliere marktomstandigheden.
  3. Ten behoeve van ruimer werkkapitaal of nieuwe investeringen.
  4. Om rente te besparen bij lopende financieringen door extra aflossingen op leningen, of verlagen van de benutting van de factorfaciliteit / rekening courant krediet.
  5. Om de onzekerheid weg te nemen. In maart 2020 was er natuurlijk weinig bekend. Al snel redeneerde men: “Laten we voorzichtig zijn. En als het dan meevalt gaan we niet direct terugbetalen. Het is toch gratis geld!”
  6. Het creëren van een liquiditeitsbuffer zonder verder doel (“gewoon omdat het kan”). Ook dit zien we voorbij komen.
  7. Een combi van bovenstaande punten komt overigens het meeste voor. Scheidslijnen zijn immers niet altijd zo precies vast te stellen.

Wat nu? Hoe gaan de ontstane schulden bij de diverse overheidsinstanties afgelost worden?

Bij de laatste drie leendoelen zijn er weinig issues. De liquiditeit is ruim. En de cashflow kan gebruikt worden voor reguliere zaken (investeringen, werkkapitaal bij groei, aflossing van andere financiers, dividend, enz.). Je kunt er van alles van vinden. Maar dit lost zich vanzelf op.

Bij de eerste 3 punten ontstaat een probleem. Maar waarom?

Het was toch gratis geld?

Eerst even een korte rekensom:

  • stel je bent als onderneming € 1.000.000,= schuldig bij de belastingdienst;
  • dit wordt omgezet in een 5 jarige lineair aflossende lening;
  • dan betaal je ong. €50.000,= aan rente over de gehele looptijd. (in 4 jaar van 1% naar 4% rente)

Dat is echt spotgoedkoop natuurlijk. Maar in totaal moet je dan toch gemiddeld € 210.000,= per jaar (terug)betalen. De rentecomponent is maar een klein deel van de cash flow die vrijgemaakt moet worden. Het grote pijnpunt is de hoofdsom die afgelost moet worden.

Een sterk positieve rentabiliteit is dan de bron van de broodnodige cashflow. En wij verwachten dat slechts een deel van de ondernemingen in groep 1 t/m 3 dit gaat realiseren. In de komende jaren wordt dus ongetwijfeld een inhaalslag gemaakt in het aantal faillissementen. Is dat erg? Nee ook weer niet. Een markt heeft concurrentie nodig en dus ook “afvallers”.

Vaststaat dat elke individuele onderneming zal knokken voor haar voortbestaan. Daarvoor heb je financieringsspecialisten nodig die de markt kennen. Uw accountant? Nee; jammer genoeg zijn accountants met een specialisme in financieren dun gezaaid.

Een goede analyse van de situatie en maatwerk structurering van de financiering kan het verschil maken tussen overleven of afvallen. WDL Kredietfondsen levert ondernemingen dit maatwerk door de combinatie van vakmanschap, persoonlijk contact met geldnemers én door een uitgebreid netwerk bij beleggers. Wij gaan de uitdaging graag aan en zien uit naar een paar interessante jaren in de financieringsmarkt.

WDL Kredietfondsen is als fondsbeheerder onderdeel van WDL Groep. Daaronder zijn ook financieringsfabriek.nl en wdl.nl actief. Deze bemiddelaar in MKB- en vastgoedfinancieringen kent de markt voor geldleningen, de huidige geldverstrekkers en de mogelijkheden voor beleggers. Daarnaast verzorgt WDL financieringstrainingen aan bankiers, accountants en vastgoedbeleggers.

*Dit stuk is ook geplaatst in de bijlage van het FD (op 30 augustus 2021) en op https://analysenederland.nl/